ZORGCOMMUNICATIE ANTICIPEREN OP VERANDERING

De komende jaren verandert de zorg ingrijpend. Voor uw cliënten, uw medewerkers en uw organisatie. Verandering die voortkomt uit noodzakelijke bezuinigingen, personeelstekorten en de vergrijzing.

Tal van ontwikkelingen
Het overheidsbeleid stuurt aan op het verleggen van de zorg naar de thuisomgeving van mensen, uw cliënten. Als gevolg daarvan zullen organisaties in de (thuis)zorgmarkt, meer dan ooit, zich moeten herpositioneren en herprofileren. Bezuinigingsdruk is echter niets nieuws voor de zorgsector. Feit is dat de regering sinds enige tijd veranderingen in de zorg en daarmee de budgettaire gevolgen versnelt. Een ingrijpende beleidswijziging is de scheiding van wonen en zorg die met name seniorenvoorzieningen treft. Verzorgingshuizen 'oude stijl' zullen hierdoor over enige jaren niet meer bestaan, zo is de verwachting. Ook de overgang van de AWBZ naar de Wet langdurige zorg (Wlz) is van invloed op de sector. Ook de transitie van zorgtaken naar de gemeente is van invloed op ons zorgstelsel. Wat die invloed is, daarover is vooralsnog niets concreets te zeggen, anders dan dat een gemeente de plicht heeft om bij te springen als mensen niet langer voor zichzelf kunnen zorgen en geen sociaal netwerk achter zich hebben staan.

Goed Werk zorgt voor de rest
Zo zijn er tal van ontwikkelingen die enerzijds een mate van onzekerheid met zich meebrengen, maar anderzijds ondernemersschap en nieuwe initiatieven kunnen stimuleren. Nieuwe producten en diensten die inspelen op de nieuwe realiteit. De inhoud daarvan is aan organisaties in de zorg. Het strategisch positioneren en profileren daarvan is een specialisme van Goed Werk Communicatie. Wij adviseren al meer dan twintig jaar uiteenlopende organisaties in de zorg- en welzijnssector. Hierdoor hebben wij als communicatiebureau specifieke kennis van de zorgmarkt. Communicatietrajecten als de invoering van de Wmo, de introductie van thuiszorgwinkels, het positioneren van thuiszorg en senioreninstellingen maakt ons tot een goed ingevoerde partner voor uw organisatie. Wij adviseren u over uw communicatiebeleid, zowel intern als extern, ontwikkelen strategische communicatieplannen en geven hieraan een praktische en doelgerichte invulling.

Voor meer informatie of een bureaupresentatie neemt u contact op met Ton Geers: 040 296 19 09.
Of stuur en bericht via onderstaand formulier.

Disciplines

Goed Werk Communicatie kent onder andere de volgende disciplines:
Corporate communicatie
Positionering en Branding
Content Marketing
Conceptontwikkeling
Design
Storytelling

Sectoren

Goed Werk Communicatie werkt voor de volgende sectoren:
Industrie
Onderwijs
Organisatie-advies
Overheid
Retail
Ruimtelijk- en stedenbouwkundig advies
Vastgoedontwikkeling
Woningcorporatie
Zakelijk-financiële dienstverlening
Zorg en welzijn
Goed Werk!

Goed Werk Communicatie bestaat uit een ervaren team van communicatie-strategen, adviseurs, conceptdenkers, creatieven, contentdevelopers en designers.

Talent

Talent mag zich altijd melden. Voor stage of free-lance. Stuur een email naar info@goedwerk.com

bel ons
Goed Werk Communicatie
Kennedy Business Centre
Kennedyplein 101
5611ZS Eindhoven

040 2961909
info@goedwerk.com