Vastgoedcommunicatie en gebiedscommunicatie; Mensen houden van sterke merken

Mensen houden van sterke merken. Merken die staan voor een bepaalde lifestyle en beleving. Een krachtige persoonlijkheid die aanspreekt, raakt, verleidt en beweegt. Vanuit deze optiek benadert Goed Werk Communicatie de vastgoedmarkt. We bouwen een sterk merk, gestoeld op sfeer en beleving waaraan de doelgroep zich spiegelt.

Starten met positionering
Voor een deel is merkbeleving besloten in het project zelf: de architectuur, koopprijs, keuzemogelijkheden of ligging van een project. Maar dan nog zien kopers min of meer gelijkwaardige alternatieven: het project is nog geen merk. Het creëren van een sterke, eigen identiteit ontstijgt het alternatief. De vraag is logischerwijze ‘hoe?’. Het antwoord daarop begint bij de positionering van een project en de strategische keuzes die wij maken. Dat vraagt om een open blik en scherp inlevingsvermogen, gevoed door jarenlange ervaring en kennis van de vastgoedmarkt in Brabant en daarbuiten. Dat gaat verder dan een creatief concept en het vertalen daarvan naar media en middelen. Vastgoedcommunicatie en in het verlengde daarvan gebiedscommunicatie is zoeken naar waar de kansen liggen, welke rationele, maar vooral emotionele waarden we voor de specifieke doelgroep kunnen inzetten als bouwstenen voor een merkidentiteit. In veel gevallen zijn onze opdrachtgevers projectontwikkelaars, maar ook gemeenten of provincies behoren daartoe.

Omgevingscommunicatie. In dialoog voor draagvlak
Naast de strategische positionering van woon- en leefgebieden, adviseren wij ook als het gaat om omgevingscommunicatie. Elke verandering in de omgeving van mensen grijpt in en inwoners of belangenverenigingen zijn mondig, weten steeds beter wat hun rechten zijn en hebben de kanalen om zich te manifesteren. Omgevingscommunicatie gaat de dialoog aan met stakeholders om draagvlak op te bouwen waardoor processen versoepeld worden. Het pro-actief en structureel informeren, betrekken en binden van groepen belanghebbenden in een vroeg stadium draagt bij aan de acceptatie. Afhankelijk van de aard en impact van de verandering in de omgeving organiseren wij daartoe participatietrajecten in. De bouw van een woonwijk is van een heel andere orde dan de komst van een grootschalig evenemententerrein met horecafaciliteiten of asielzoekerscentrum. Dat neemt niet weg dat het van belang blijft om de dialoog met de omgeving aan te gaan. Waarbij een eventuele mogelijkheid om mee te denken (en te beslissen) over de veranderingen in de omgeving bouwt aan een brede gedragenheid. Co-makership zorgt dan voor bottum up oplossing in plaats van een top down beslissing.

Voor meer informatie of een bureaupresentatie neemt u contact op met Ton Geers: 040 296 19 09.
Of stuur en bericht via onderstaand formulier.

Disciplines

Goed Werk Communicatie kent onder andere de volgende disciplines:
Corporate communicatie
Positionering en Branding
Content Marketing
Conceptontwikkeling
Design
Storytelling

Sectoren

Goed Werk Communicatie werkt voor de volgende sectoren:
Industrie
Onderwijs
Organisatie-advies
Overheid
Retail
Ruimtelijk- en stedenbouwkundig advies
Vastgoedontwikkeling
Woningcorporatie
Zakelijk-financiële dienstverlening
Zorg en welzijn
Goed Werk!

Goed Werk Communicatie bestaat uit een ervaren team van communicatie-strategen, adviseurs, conceptdenkers, creatieven, contentdevelopers en designers.

Talent

Talent mag zich altijd melden. Voor stage of free-lance. Stuur een email naar info@goedwerk.com

bel ons
Goed Werk Communicatie
Kennedy Business Centre
Kennedyplein 101
5611ZS Eindhoven

040 2961909
info@goedwerk.com