Slide background

Slide background

Slide background

Seminar profileert en versterkt merk De Berkenschutse

Berkenbrein is een seminar gericht op diverse stakeholders dat een belangrijk onderdeel vormt van het positioneringstraject van De Berkenschutse dat Goed Werk op dit moment uitvoert.

De Berkenschutse is een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs aan leerlingen met epilepsie, meervoudige beperkingen, autisme en leerlingen die langdurig ziek zijn of zeer moeilijk leren. Om deze kwetsbare kinderen het beste onderwijs te bieden, vraagt niet alleen om medische faciliteiten. Ook de hooggespecialiseerde expertise die de Berkenschutse vertegenwoordigt, waarborgt dit. Die expertise heeft De Berkenschutse op 8 april gedeeld tijdens het eerste uit een reeks seminars met als titel Berkenbrein. Dit seminar komt voort uit de kennisprofilering die Goed Werk heeft ontwikkeld voor het expertisecentrum. Die kennisprofilering is inmiddels een van de bouwstenen van de merkidentiteit van De Berkenschutse die de school niet alleen profileert als een prettige leer- en leefomgeving, maar ook als vooraanstaand expertisecentrum dat de juiste positie claimt binnen het onderwijs en van essentiële waarde is voor de kwaliteit binnen het onderwijs. Vanuit deze optiek namen tientallen professionals uit het onderwijs deel aan het interactieve seminar in het teken van ‘Wetenschap, brein en onderwijs’. Een middag in het teken van kennisdelen en die bijdraagt aan de ontwikkeling van speciaal onderwijs en De Berkenschutse.

Disciplines

Goed Werk Communicatie kent onder andere de volgende disciplines:
Corporate communicatie
Positionering en Branding
Content Marketing
Conceptontwikkeling
Design
Storytelling

Sectoren

Goed Werk Communicatie werkt voor de volgende sectoren:
Industrie
Onderwijs
Organisatie-advies
Overheid
Retail
Ruimtelijk- en stedenbouwkundig advies
Vastgoedontwikkeling
Woningcorporatie
Zakelijk-financiële dienstverlening
Zorg en welzijn
Goed Werk!

Goed Werk Communicatie bestaat uit een ervaren team van communicatie-strategen, adviseurs, conceptdenkers, creatieven, contentdevelopers en designers.

Talent

Talent mag zich altijd melden. Voor stage of free-lance. Stuur een email naar info@goedwerk.com

bel ons
Goed Werk Communicatie
Kennedy Business Centre
Kennedyplein 101
5611ZS Eindhoven

040 2961909
info@goedwerk.com