PROFILERING EN COMMUNICATIE VOOR SPECIAALONDERWIJS

Net als voor veel organisaties op sociaal-maatschappelijk gebied, hebben ook scholen voor speciaal onderwijs te kampen met ontwikkelingen die een krachtige positionering noodzakelijk maken

De Berkenschutse is een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs aan leerlingen met epilepsie, meervoudige beperkingen, autisme en leerlingen die langdurig ziek zijn of zeer moeilijk leren. Om deze kwetsbare kinderen het beste onderwijs te bieden, vraagt niet alleen om medische faciliteiten. Ook de hooggespecialiseerde expertise die de Berkenschutse vertegenwoordigt, waarborgt dit. Ondanks die unieke kennis en ervaring en het bijzondere karakter van de school als fijne leer- en leefomgeving is de toekomst verre van zeker. Onder andere met de komst van de wet Passend Onderwijs vinden momenteel allerlei verschuivingen, wat het leerlingenaantal raakt. Hoe dit zich gaat ontwikkelen, is vooralsnog onduidelijk. Dat dit van invloed gaat zijn op De Berkenschutse is echter klip en klaar. Dit is een van de redenen waarom De Berkenschutse ons een uitdagend communicatievraagstuk heeft voorgelegd, dat Goed Werk heeft beantwoord met de ontwikkeling van een sterke merkidentiteit, gebaseerd op een strategische herpositionering.

Het 'merk' De Berkenschutse heeft hierdoor een nieuwe, krachtigere lading gekregen die de school niet alleen profileert als een prettige leer- en leefomgeving, maar ook als vooraanstaand expertisecentrum die de juiste positie claimt binnen het onderwijs en van essentiële waarde is voor de kwaliteit binnen het onderwijs. Meer emotioneel geladen kernwaarden als veilig, vrolijk, geborgen, vertrouwen en eigenwaarde zijn in de herpositionering en het merk Berkenschutse verenigt met rationele waarden als kennis, expertise en kwaliteit. Deze betreffen zowel het onderwijs, de geboden zorg en begeleiding en de cultuur binnen De Berkenschutse. Wij hebben op basis hiervan een corporate identity ontwikkeld. Een kleurrijke visuele beeldtaal die de basis is van alle denkbare media en middelen, waaronder de website en het jaarbericht.

De geheel vernieuwde website profileert de school op de eerste plaats als prettige school waar de bijzondere leerlingen zich veilig voelen en thuis zijn. Een belangrijke factor aangezien het kwetsbare kinderen betreft. Met name ook voor ouders is dat geborgen, vertrouwde en veilige gevoel essentieel. De school in al haar facetten komt tot uiting op de website, naast de school als expertisecentrum. De kennis die De Berkenschutse vertegenwoordigt, heeft een prominente plaats. Afwijkend van vormgeving in een iets zakelijkere look and feel, deelt deze sectie van de website alle mogelijke kennis op het gebied van speciaal onderwijs. Hiermee worden professionele doelgroepen en stakeholders aangesproken en claimt De Berkenschutse haar positie als kennisinstituut. Die kenniscomponent is ook ‘vermarkt’ middels een seminar Berkenbrein dat onlangs plaatsvond over het onderwerp 'Wetenschap, brein en leren'.

Disciplines

Goed Werk Communicatie kent onder andere de volgende disciplines:
Corporate communicatie
Positionering en Branding
Content Marketing
Conceptontwikkeling
Design
Storytelling

Sectoren

Goed Werk Communicatie werkt voor de volgende sectoren:
Industrie
Onderwijs
Organisatie-advies
Overheid
Retail
Ruimtelijk- en stedenbouwkundig advies
Vastgoedontwikkeling
Woningcorporatie
Zakelijk-financiële dienstverlening
Zorg en welzijn
Goed Werk!

Goed Werk Communicatie bestaat uit een ervaren team van communicatie-strategen, adviseurs, conceptdenkers, creatieven, contentdevelopers en designers.

Talent

Talent mag zich altijd melden. Voor stage of free-lance. Stuur een email naar info@goedwerk.com

bel ons
Goed Werk Communicatie
Kennedy Business Centre
Kennedyplein 101
5611ZS Eindhoven

040 2961909
info@goedwerk.com