Slide background

Slide background

Slide background

INSPIRERENDE HERPOSITIONERING ALOYSIUS DE ROOSTEN

Een nieuw en verrijkt onderwijsconcept, een nieuw gezicht en een aanstaande verhuizing. Ontwikkelingen die vragen om een ijzersterke positionering en het verstevigen van de merkidentiteit om ook in de toekomst een vitale rol in het onderwijs te spelen.

Aloysius De Roosten is een school voor mavo-vmbo in Eindhoven die in 2016 verhuist 2016 naar een nieuwe, moderne locatie waar een verrijkt onderwijsconcept nog beter mogelijk is. Het nieuwe onderwijsconcept speelt in op de veranderende wereld waar zogenaamde 21th century skills steeds belangrijker worden en waar het draait om ontdekken, onderzoeken, oplossen samenwerken, creativiteit en andere belangrijke vaardigheden die leerlingen een voorsprong geven. De aanstaande verhuizing betekent echter niet dat de school wezenlijk verandert. Aloysius De Roosten staat bekend als een kleinschalige school waar leerlingen die behoefte hebben aan extra begeleiding zich thuis voelen. Vertrouwd, veilig en overzichtelijk. Die gewaardeerde cultuur zal ook op de nieuwe locatie tekenend zijn voor het Aloysius De Roosten-gevoel. Om dat te onderstrepen is nu al, in april 2015, het nieuwe logo onthuld, dat staat voor het merk Aloysius De Roosten: een hartelijke school die zo kleurrijk is als de leerlingen zelf. Het samenspel van alle ontwikkelingen vraagt om communicatieve regie en ondersteuning zodat ook in de nieuwbouw de leerlingen en ouders de weg naar Aloysius De Roosten weten te vinden. De introductie van de nieuwe beeldtaal (de presentatie van het nieuwe logo) is communicatief en strategisch een belangrijk moment. Dan is het voor 'de buitenwereld' zichtbaar dat er iets verandert. Om die veranderingen in een juist kader te duiden, is een strak geregisseerde communicatieplanning essentieel. Zo niet, kan bijvoorbeeld de pers hieraan een eigen, ongewenste interpretatie geven. Daarom is in een vroeg stadium de pers actief benaderd om de juiste boodschap in de media door te laten klinken. Op donderdag 2 april hebben alle leerlingen en medewerkers gezamenlijk het nieuwe logo onthuld. Voorafgaand aan deze actie is eerst aan alle leerlingen een presentatie gehouden. Een 'corporate story' door een leerling en een docent van Aloysius De Roosten vertelde het verhaal van de school en de kleurrijke toekomst die aanstaande is. Vervolgens hebben de leerlingen en medewerkers in het nabijgelegen park honderden gekleurde vellen papier de lucht in gehouden, waarmee (op zijn 'Noord-Koreaans') het nieuwe logo zichtbaar werd. Deze actie is in woord en (bewegend) beeld door diverse media en omroepen verslagen. Rondom de actie is door Goed Werk een contentstrategie uitgezet waarbij via diverse kanalen de onthulling van het logo en het daarbij behorende verhaal is gepubliceerd. Denk hierbij aan facebook, persberichten en publicaties op de - eveneens - geheel vernieuwde website. De volgende stap in de strategie is de communicatie en organisatie van een seminar in september 2015 voor professionals, waaronder directie en leerkrachten van de basisscholen.

Disciplines

Goed Werk Communicatie kent onder andere de volgende disciplines:
Corporate communicatie
Positionering en Branding
Content Marketing
Conceptontwikkeling
Design
Storytelling

Sectoren

Goed Werk Communicatie werkt voor de volgende sectoren:
Industrie
Onderwijs
Organisatie-advies
Overheid
Retail
Ruimtelijk- en stedenbouwkundig advies
Vastgoedontwikkeling
Woningcorporatie
Zakelijk-financiële dienstverlening
Zorg en welzijn
Goed Werk!

Goed Werk Communicatie bestaat uit een ervaren team van communicatie-strategen, adviseurs, conceptdenkers, creatieven, contentdevelopers en designers.

Talent

Talent mag zich altijd melden. Voor stage of free-lance. Stuur een email naar info@goedwerk.com

bel ons
Goed Werk Communicatie
Kennedy Business Centre
Kennedyplein 101
5611ZS Eindhoven

040 2961909
info@goedwerk.com