Slide background

Slide background

Slide background

OMGEVINGS- COMMUNICATIE REVITALISEERT DE WOON- EN LEEFOMGEVING

Brukske is een wijk in Venray die zich laat typeren als een typisch naoorlogse wijk. Een wijk die in de loop der jaren in verval dreigde te raken. Dit zowel als het gaat om de woningen en de inrichting van de wijk als de sociale cohesie tussen de diverse inwonersgroepen. De gemeente Venray, in samenwerking met Wonen Limburg, heeft een plan van aanpak opgesteld om dit verval om te buigen. 

Naast een grondige renovatie van woningen wordt tevens een uitvoerig sociaal programma in de wijk uitgerold, waarin communicatie met de omgeving centraal staat. Goed Werk Communicatie heeft de strategie ontwikkeld dat het fundament vormt van de revitalisering van Brukske. Dit betreft enerzijds het op gang brengen van de dialoog met de wijkbewoners om draagvlak te kweken voor noodzakelijke fysieke ingrepen in de wijk. Daarnaast gaat het om interactie en betrokkenheid van wijkbewoners bij hun woon en leefomgeving. De realisatie van een brede school die als centraal punt in de wijk diverse wijkfuncties (onderwijs, zorg, sport enzovoort) is zo'n ingreep waarbij bewoners geraadpleegd worden en hun mening wordt meegenomen in de plannen. De rol die Goed Werk hierin neemt is die van strategisch adviseur en coördinator van communicatie op diverse niveaus.

Dit betreft communicatietrajecten op het gebied van de sociale samenhang in de wijk, gebiedscommunicatie die de wijk profileert als aantrekkelijke woonomgeving en de communicatie die samenhangt met de renovatiewerkzaamheden. Hiertoe hebben wij een gefaseerd communicatieplan ontwikkeld, waarin Goed Werk als spil tussen de woningcorporatie, gemeente, inwoners en stakeholders het voortouw heeft genomen. Naast de ontwikkeling van bijvoorbeeld een website, een bewonersblad en activiteitencommunicatie, hebben adviseurs van Goed Werk zitting in diverse overlegorganen. Tevens hebben wij activiteiten geïnitieerd en georganiseerd die de revitalisering een impuls geven, waaronder bewonersdagen, wijkschouwen en feestelijkheden bij de start van verschillende bouwactiviteiten.

Disciplines

Goed Werk Communicatie kent onder andere de volgende disciplines:
Corporate communicatie
Positionering en Branding
Content Marketing
Conceptontwikkeling
Design
Storytelling

Sectoren

Goed Werk Communicatie werkt voor de volgende sectoren:
Industrie
Onderwijs
Organisatie-advies
Overheid
Retail
Ruimtelijk- en stedenbouwkundig advies
Vastgoedontwikkeling
Woningcorporatie
Zakelijk-financiële dienstverlening
Zorg en welzijn
Goed Werk!

Goed Werk Communicatie bestaat uit een ervaren team van communicatie-strategen, adviseurs, conceptdenkers, creatieven, contentdevelopers en designers.

Talent

Talent mag zich altijd melden. Voor stage of free-lance. Stuur een email naar info@goedwerk.com

bel ons
Goed Werk Communicatie
Kennedy Business Centre
Kennedyplein 101
5611ZS Eindhoven

040 2961909
info@goedwerk.com