Slide background

OMGEVINGS- COMMUNICATIE KWEEKT BEGRIP

Dit traject toont aan dat omgevingscommunicatie bij uiterst gevoelige onderwerpen bijdraagt een acceptatie en draagvlak.

In Eindhoven komen vijf voorzieningen voor daklozen. Een boodschap die voor de buurtbewoners nabij zo’n voorziening voor de nodige commotie kan leiden. Goed Werk heeft in opdracht van de gemeente Eindhoven een campagne ontwikkeld die deze precaire problematiek richting de omgeving communiceert. De strategie gaat uit van luisteren, intensief informeren, de dialoog aangaan en bewijsvoering: de praktijk toont namelijk aan dat als daklozen die van de straat zijn, de overlast dat ook is. Sterker nog, eenmaal een dak boven het hoofd, zijn de voormalig daklozen erop gespitst geen enkele aanleiding voor onrust in de omgeving te geven. Zij zien hun woonomgeving als hun thuis en behandelen deze met het respect dat daarbij hoort. Ook de opnieuw verkregen eigenwaarde die dit met zich meebrengt speelt hierbij een rol. Deze en andere argumenten zijn als overtuigende communicatieve handvatten in de strategie ingebed. Dit is vormgegeven in onder andere een outdoor campagne die alle inwoners van Eindhoven bewust maakt van de problematiek, ondersteund door berichtgeving in de pers en de gemeentepagina’s van de gemeente Eindhoven. Op wijk- en straatniveau is bewust gekozen om zo persoonlijk mogelijk de dialoog met de omgeving aan te gaan. Hiertoe is bijvoorbeeld een huis-aan-huis mailing verspreid met een film op dvd die de problematiek schetst en op indringende wijze het belang van huisvesting voor deze doelgroep onderstreept en beargumenteerd waarom de komst van een opvang niet bezwaarlijk hoeft te zijn.

Disciplines

Goed Werk Communicatie kent onder andere de volgende disciplines:
Corporate communicatie
Positionering en Branding
Content Marketing
Conceptontwikkeling
Design
Storytelling

Sectoren

Goed Werk Communicatie werkt voor de volgende sectoren:
Industrie
Onderwijs
Organisatie-advies
Overheid
Retail
Ruimtelijk- en stedenbouwkundig advies
Vastgoedontwikkeling
Woningcorporatie
Zakelijk-financiële dienstverlening
Zorg en welzijn
Goed Werk!

Goed Werk Communicatie bestaat uit een ervaren team van communicatie-strategen, adviseurs, conceptdenkers, creatieven, contentdevelopers en designers.

Talent

Talent mag zich altijd melden. Voor stage of free-lance. Stuur een email naar info@goedwerk.com

bel ons
Goed Werk Communicatie
Kennedy Business Centre
Kennedyplein 101
5611ZS Eindhoven

040 2961909
info@goedwerk.com