Slide background

Slide background

Slide background

DRAAGVLAK EN VERBONDENHEID DOOR OMGEVINGS- COMMUNICATIE

Een veelbesproken onderwerp in Son en Breugel: de komst van de A50. Volgens sommigen nadelig voor de woonomgeving, volgens velen noodzakelijk.

Hoe dan ook, de toenmalige onhoudbare verkeerssituatie in de kern van Son en Breugel werd met de komst van de A50 voor een belangrijk deel opgelost. Hierin ligt een duidelijke rol voor omgevingscommunicatie: kweek draagvlak voor de aanleg van de A50 en toon aan dat die komst ervan een positieve ontwikkeling voor het dorp betekent. Op basis van deze strategische doelstelling vertaald in een strategisch-communicatieplan, heeft Goed Werk een communicatietraject ingezet dat mede ertoe leidde dat de A50 nu een feit is. Een traject dat startte met het informeren via een ‘Wegwijzer’, een h-a-h-verspreid infobulletin met uitnodiging voor een drukbezochte debat- en informatieavond. Daarna volgde een informatietraject via de lokale weekbladen. Enkele jaren later volgde de opening van de A50 in Son en Breugel. Een heuglijk feit dat is aangegrepen om communicatief de omgeving - alle inwoners - te betrekken en daardoor de samenhang in het dorp te onderstrepen. Hiervoor heeft Goed Werk een communicatie-actie ontwikkeld die tijdens de opening van de A50 heel Son en Breugel samenbracht. Onder andere middels een huis-aan-huis-mailing en advertenties in de lokale media werden de inwoners opgeroepen om als dorpsgemeenschap de A50 feestelijk te openen. Aanvankelijk was gerekend op een opkomst van enkele honderden inwoners, die elk symbolisch met een blauwe schaar linten over de A50 mochten doorknippen. Zelfs de - van tevoren teveel geachte - 3000 scharen waren niet voldoende. Meer dan 6000 bezoekers hebben die dag 'hun' A50 geopend. Of: hoe omgevingscommunicatie een dorp massaal kan mobiliseren! De blauwe schaar is inmiddels een collectors item, die veel inwoners, inclusief keycord in hun keukenla koesteren.

Disciplines

Goed Werk Communicatie kent onder andere de volgende disciplines:
Corporate communicatie
Positionering en Branding
Content Marketing
Conceptontwikkeling
Design
Storytelling

Sectoren

Goed Werk Communicatie werkt voor de volgende sectoren:
Industrie
Onderwijs
Organisatie-advies
Overheid
Retail
Ruimtelijk- en stedenbouwkundig advies
Vastgoedontwikkeling
Woningcorporatie
Zakelijk-financiële dienstverlening
Zorg en welzijn
Goed Werk!

Goed Werk Communicatie bestaat uit een ervaren team van communicatie-strategen, adviseurs, conceptdenkers, creatieven, contentdevelopers en designers.

Talent

Talent mag zich altijd melden. Voor stage of free-lance. Stuur een email naar info@goedwerk.com

bel ons
Goed Werk Communicatie
Kennedy Business Centre
Kennedyplein 101
5611ZS Eindhoven

040 2961909
info@goedwerk.com