Slide background

Slide background

Slide background

NIEUWE WEBSITE VOOR RUIMTE VOOR RUIMTE

Als uitvloeisel van het strategische contentmarketing-advies heeft Goed Werk Communicatie een nieuwe website voor Ruimte voor Ruimte ontwikkeld. Deze website kent als voorloper de versie die wij eerder voor deze toongevende aanbieder van bouwkavels realiseerden.

Goed Werk heeft enkele jaren geleden Ruimte voor Ruimte, marktleider op het gebied van bouwkavels in Noord-Brabant, geherpositioneerd. Gezien de ontwikkelingen in de markt en op het gebied van de mogelijkheden die online (content)marketing nu bieden, hebben wij opnieuw advies uitgebracht om de website en daarmee de verkoop van bouwkavels - een impuls te geven.

De website speelt in het verkoopproces van Ruimte voor Ruimte een centrale rol. Meer nog dan een bron van informatie, is de website van Ruimte voor Ruimte een medium dat belangstellenden voor een kavel gidst naar de aankoop van bouwgrond in Noord-Brabant. Om deze functie nog meer inhoud te geven, heeft Goed Werk Communicatie de website een volledig nieuwe look and feel gegeven. Daarbij is tevens gekeken naar de functionaliteit van de website en de content.

Tijdens het proces zijn wij in een vroeg stadium aan tafel gegaan met onze co-maker op het gebied van de technische realisatie van websites en online media. Op basis van het advies dat hieruit voortvloeide en creatieve vertaling van de bestaande content, aangevuld met content en functionaliteiten die de website nog beter laat aansluiten bij de wensen van de gebruiker, zijn wij gekomen tot een volledig vernieuwde website.

Uitgangspunten zijn uiteraard de kernwaarden van Ruimte voor Ruimt en de vertaling daarvan naar meerwaarden voor potentiele kavelkopers: ultieme rust, ruimte en privacy om een droomhuis in landelijk Brabant te realiseren. Vergelijken we het met een aantal jaren geleden, is ook de wijze waarop doelgroepen online media gebruiken verandert en hebben zich de (technische) mogelijkheden die online media bieden, ontwikkeld. Zo is bijvoorbeeld de rol die de website speelt in contentmarketing verder geoptimaliseerd, door nog een nog betere aansluiting met andere (on- en offline) media in het verkoopproces van Ruimte voor Ruimte.

Spreken we in termen van merkenbouw, dan is de nieuwe website een reflectie van de ontwikkeling die het merk Ruimte voor Ruimte heeft doorgemaakt. Nog krachtiger, nog meer inhoud en nog beter afgestemd op de wensen en eisen van de doelgroepen. Meest zichtbare verandering is evenwel de look and feel en de structuur. Deze laatste is opnieuw ingericht wat heeft geleid tot een nog duidelijkere opzet van de website. Zo is direct het kavelaanbod in beeld en zijn alle relevante functionaliteiten altijd direct benaderbaar. Ook zijn er functionaliteiten toegevoegd in vergelijking tot de oude website. De dienstverlening van Ruimte voor Ruimte wordt krachtiger gepresenteerd, bijvoorbeeld door het stappenplan van Ruimte voor Ruimte een meer prominente plaats binnen de website toe te kennen. Datzelfde geldt voor de rol die de verkoopadviseur van Ruimte voor Ruimte speelt: deze heeft als persoon een gezicht gekregen waardoor de persoonlijke en servicegerichte benadering van Ruimte voor Ruimte nog beter uit de verf komt.

Ook als het gaat om het kavelaanbod zelf is sprake van een duidelijke impuls. Projecten worden niet alleen beschreven aan de hand van de feitelijk inhoud van het project (ligging en locatie, beeldkwaliteitsplan, kavelgegevens etc.). Een project krijgt nu meer inhoud door de sfeer en beleving die is toegevoegd in de vorm van activiteiten, evenementen of anderszins interessante informatie die een gemeente typeert. Gaat het om vindbaarheid (SEO) dan voldoet de nieuwe website uiteraard ook aan de (hoge) standaard die wij hanteren bij de ontwikkeling van websites.

De look and feel kent nog steeds de corporate beeldtaal die Goed Werk ontwikkelde als vertrekpunt, maar dan in een afgeleide, meer eigentijdse vertaling. Er is oor onze designers bijvoorbeeld gekozen voor zachte, warme afgeleiden van de kleuren die in het bestaande logo zijn toegepast, waardoor de website een heel frisse uitstraling heeft en uiterst toegankelijk oogt. Ook vormelementen zoals menubuttons zijn naar deze tijd gebracht door deze opnieuw te ontwerpen. Het eindresultaat is een website die qua uitstraling, inhoud en functionaliteit het kavelaanbod en de dienstverlening van Ruimte voor Ruimte nog optimaler in beeld brengt bij toekomstige kavelkopers. Een eindresultaat waar wij 'zoals dat heet' gepast trots op zijn.

Kijk op www.ruimtevoorruimte.com

Disciplines

Goed Werk Communicatie kent onder andere de volgende disciplines:
Corporate communicatie
Positionering en Branding
Content Marketing
Conceptontwikkeling
Design
Storytelling

Sectoren

Goed Werk Communicatie werkt voor de volgende sectoren:
Industrie
Onderwijs
Organisatie-advies
Overheid
Retail
Ruimtelijk- en stedenbouwkundig advies
Vastgoedontwikkeling
Woningcorporatie
Zakelijk-financiële dienstverlening
Zorg en welzijn
Goed Werk!

Goed Werk Communicatie bestaat uit een ervaren team van communicatie-strategen, adviseurs, conceptdenkers, creatieven, contentdevelopers en designers.

Talent

Talent mag zich altijd melden. Voor stage of free-lance. Stuur een email naar info@goedwerk.com

bel ons
Goed Werk Communicatie
Kennedy Business Centre
Kennedyplein 101
5611ZS Eindhoven

040 2961909
info@goedwerk.com