Slide background

Slide background

Slide background

JAARBERICHT ALS INSTRUMENT VOOR POSITIONERING

De Berkenschutse is een centrum voor onderwijsexpertise dat zicht richt op kinderen met een lichamelijke beperkingen, epilepsie of autisme. Als expertisecentrum beschikt deze school voor speciaal onderwijs over een schat aan kennis en ervaring als het gaat om onderwijs aan haar kwetsbare doelgroep in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.

Gezien de ontwikkelingen in het onderwijs, waarvan de wet Passend Onderwijs de meest ingrijpende is, moet De Berkenschutse haar positie in de markt meer dan ooit waarmaken en inhoud geven. Hiertoe heeft Goed Werk Communicatie een strategie ontwikkeld, die de expertise profileert die de onderwijsinstelling vertegenwoordigt. Naast de website, die De Berkenschutse positioneert als prettig leef- en leerinstituut en als expertisecentrum, ontwikkelde Goed Werk Communicatie tevens een seminar voor onderwijsprofessionals in het teken van het delen van kennis. Onlangs is het Jaarbericht 2014 gepubliceerd, dat de positionering als expertisecentrum een nog steviger fundament geeft. Dit Jaarbericht heeft dan ook het karakter van een sterk profilerende corporate brochure met alle relevante inhoudelijke informatie over De Berkenschutse. Daarnaast komt met name ook het expertisecentrum voor het voetlicht aan de hand van de kwaliteitsslag die De Berkenschutse doorvoert op het gebied van (onderwijs)processen, ICT, communicatie, training en opleiding en de medische zorgverlening. Zowel interne medewerkers als externe adviseurs illustreren de identiteit van De Berkenschutse als eigentijds en toonaangevend expertisecentrum.

Disciplines

Goed Werk Communicatie kent onder andere de volgende disciplines:
Corporate communicatie
Positionering en Branding
Content Marketing
Conceptontwikkeling
Design
Storytelling

Sectoren

Goed Werk Communicatie werkt voor de volgende sectoren:
Industrie
Onderwijs
Organisatie-advies
Overheid
Retail
Ruimtelijk- en stedenbouwkundig advies
Vastgoedontwikkeling
Woningcorporatie
Zakelijk-financiële dienstverlening
Zorg en welzijn
Goed Werk!

Goed Werk Communicatie bestaat uit een ervaren team van communicatie-strategen, adviseurs, conceptdenkers, creatieven, contentdevelopers en designers.

Talent

Talent mag zich altijd melden. Voor stage of free-lance. Stuur een email naar info@goedwerk.com

bel ons
Goed Werk Communicatie
Kennedy Business Centre
Kennedyplein 101
5611ZS Eindhoven

040 2961909
info@goedwerk.com