Slide background

Slide background

Slide background

DE BERKENSCHUTSE. EEN BIJZONDERE IDENTITEIT VOOR EEN SPECIALE SCHOOL

De Berkenschutse, een onderwijsinstelling voor langdurig zieke kinderen, gaat zich nadrukkelijk als hooggespecialiseerd kennisinstituut profileren.

Goed Werk Communicatie begeleidt De Berkenschutse bij deze strategische keuze. Wij nemen hierin een adviserende rol en vertalen dat advies naar communicatie. Ofwel: het bouwen aan een sterke identiteit en merkbeleving. De visuele identiteit die wij voor De Berkenschutse hebben ontwikkeld, is één van de dragers van die profilering. Het toont een eigentijds gezicht, een merkbeleving, van een onderwijsorganisatie met een sterk innovatief karakter waarin de kenniscomponent harmonisch samengaat met de school als fijne leer- en leefomgeving. Hierbij geldt voor het kennisinstituut dat het leggen van verbindingen, het delen en uitdragen van kennis en het versterken van netwerken met name op een professionele doelgroep van stakeholders is gericht. De Berkenschutse als prettige school dient vooral de leerlingen en (vooral) hun ouders aan te spreken. Dit heeft geresulteerd in een identiteit die deze uiteenlopende doelstellingen verenigt. Een rationele component, opgebouwd uit een lijnenspel dat verbindingen symboliseert en een emotionele component met hoofdzakelijk organische vormen die waarden van warmte geborgenheid en veiligheid binnen de school tot uiting brengen. Passend bij de primaire doelgroep leerlingen en het eigentijdse karakter van De Berkenschutse is gekozen voor een kleurrijk palet dat resulteert in een vrolijke en frisse identiteit.

Disciplines

Goed Werk Communicatie kent onder andere de volgende disciplines:
Corporate communicatie
Positionering en Branding
Content Marketing
Conceptontwikkeling
Design
Storytelling

Sectoren

Goed Werk Communicatie werkt voor de volgende sectoren:
Industrie
Onderwijs
Organisatie-advies
Overheid
Retail
Ruimtelijk- en stedenbouwkundig advies
Vastgoedontwikkeling
Woningcorporatie
Zakelijk-financiële dienstverlening
Zorg en welzijn
Goed Werk!

Goed Werk Communicatie bestaat uit een ervaren team van communicatie-strategen, adviseurs, conceptdenkers, creatieven, contentdevelopers en designers.

Talent

Talent mag zich altijd melden. Voor stage of free-lance. Stuur een email naar info@goedwerk.com

bel ons
Goed Werk Communicatie
Kennedy Business Centre
Kennedyplein 101
5611ZS Eindhoven

040 2961909
info@goedwerk.com