Slide background

Slide background

Slide background

Een nieuwe website voor Berkenschutse

 

Eind vorig jaar heeft Goed Werk Communicatie de herprofilering ontwikkeld voor De Berkenschutse. Deze school voor speciaal (voortgezet) onderwijs richt zich op kinderen met beperkingen, waaronder leerlingen met epilepsie, langdurig zieke leerlingen, zeer moeilijk lerende leerlingen, meervoudig gehandicapte leerlingen en leerlingen met autisme.

Om deze bijzondere kinderen het beste onderwijs te bieden, beschikt De Berkenschutse over alle denkbare medische en paramedische faciliteiten. Bovendien heeft het centrum gespecialiseerde expertise in huis als het gaat om (neuro)psychologen, therapeuten en andere specialisten. De Berkenschutse vertegenwoordigt daarom een schat aan kennis en ervaring op het gebied van onderwijs aan haar bijzondere doelgroep. De herprofilering gaat voor een belangrijk deel uit van de school als expertisecentrum, naast uiteraard de school als prettig leef- en leerinstituut. De component kennis is immers van grote waarde, ook in de profilering naar buiten toe en voor collega-professionals. De nieuwe corporate identity die Goed Werk als uitvloeisel van de herprofilering ontwikkelde, vertaalt beide aspecten in een kleurrijke en eigentijdse vorm- en beeldtaal. Iets wat tevens sterk tot uiting komt in de nieuwe website van De Berkenschutse die sinds 11 maart 2015 online is. 

Disciplines

Goed Werk Communicatie kent onder andere de volgende disciplines:
Corporate communicatie
Positionering en Branding
Content Marketing
Conceptontwikkeling
Design
Storytelling

Sectoren

Goed Werk Communicatie werkt voor de volgende sectoren:
Industrie
Onderwijs
Organisatie-advies
Overheid
Retail
Ruimtelijk- en stedenbouwkundig advies
Vastgoedontwikkeling
Woningcorporatie
Zakelijk-financiële dienstverlening
Zorg en welzijn
Goed Werk!

Goed Werk Communicatie bestaat uit een ervaren team van communicatie-strategen, adviseurs, conceptdenkers, creatieven, contentdevelopers en designers.

Talent

Talent mag zich altijd melden. Voor stage of free-lance. Stuur een email naar info@goedwerk.com

bel ons
Goed Werk Communicatie
Kennedy Business Centre
Kennedyplein 101
5611ZS Eindhoven

040 2961909
info@goedwerk.com