Slide background

Slide background

EEN BIJZONDER JAARBERICHT VOOR DE BERKENSCHUTSE

Voor De Berkenschutse ontwikkelde Goed Werk een jaarbericht gerelateerd aan de herpositionering als experstisecentrum.

Het strategisch positioneren en profileren daarvan is een specialisme dat Goed Werk Communicatie beheerst. Zoals wij dat bijvoorbeeld voor De Berkenschutse onlangs hebben gedaan. Deze (zorg)instelling voor onderwijs aan langdurig zieke kinderen ervaart eveneens druk en staat voor de uitdaging haar bestaansrecht nadrukkelijker ‘in de markt’ te zetten. Goed Werk Communicatie begeleidt De Berkenschutse hierin door de autoriteit van de onderwijsinstelling als kennisinstituut krachtig te positioneren. Ofwel: het bouwen aan een sterke identiteit en merkbeleving.

De Berkenschutse is ‘Een speciale school voor speciale kinderen’. Maar De Berkenschutse is meer: het is vooral ook een centrum voor onderwijsexpertise op het gebied van langdurig zieke kinderen (met name epilepsie en autisme). Met dit als uitgangspunt heeft Goed Werk Communicatie een strategisch communicatieplan ontwikkeld dat De
Berkenschutse als kennisinstituut in de onderwijsmarkt positioneert, maar ook haar positie ten opzichte van samenwerkingsverbanden in het onderwijs, lokale en provinciale overheden en collega-kennisinstituten versterkt. Dit is onder andere noodzakelijk vanwege de gewijzigde onderwijsstructuur (wet passend onderwijs) en de zorgplicht die scholen nu hebben. Met de strategische keuze om het kennisinstituut De Berkenschutse nadrukkelijk te profileren, wordt het bestaansrecht onderstreept en worden kansen en mogelijkheden gecreëerd om die kennis ook breder toe te passen.
Goed Werk Communicatie neemt hierin een adviserende rol en vertaalt dat advies naar communicatie. Een van de eerste uitingen waarin die krachtige profilering zich bewijst, is het Jaarbericht 2013. Een Jaarbericht dat het karakter heeft van een corporate brochure. Deze kleurrijke uitgave profileert De Berkenschutse zowel als fijne leer- en leefomgeving voor langdurig zieke leerlingen en leerlingen met een vorm van autisme profileert, als een instituut dat een schat aan kennis en ervaring in haar werkgebied bezit. Onder andere aan de hand van testimonials van
professionals in de organisatie wordt deze kenniscomponent nadrukkelijk uitgedragen. In deze lijn zullen vervolgens op basis van de ‘kennisstrategie’ diverse andere activiteiten worden ingezet.

Disciplines

Goed Werk Communicatie kent onder andere de volgende disciplines:
Corporate communicatie
Positionering en Branding
Content Marketing
Conceptontwikkeling
Design
Storytelling

Sectoren

Goed Werk Communicatie werkt voor de volgende sectoren:
Industrie
Onderwijs
Organisatie-advies
Overheid
Retail
Ruimtelijk- en stedenbouwkundig advies
Vastgoedontwikkeling
Woningcorporatie
Zakelijk-financiële dienstverlening
Zorg en welzijn
Goed Werk!

Goed Werk Communicatie bestaat uit een ervaren team van communicatie-strategen, adviseurs, conceptdenkers, creatieven, contentdevelopers en designers.

Talent

Talent mag zich altijd melden. Voor stage of free-lance. Stuur een email naar info@goedwerk.com

bel ons
Goed Werk Communicatie
Kennedy Business Centre
Kennedyplein 101
5611ZS Eindhoven

040 2961909
info@goedwerk.com