Slide background

Slide background

DE ONTWIKKELING VAN EEN WANDELROUTE: PIONIERSROUTE LAARBEEK

De naam Pioniersroute verwijst naar de tijd dat de eerste boeren met paard en wagen naar het gebied tussen Lieshout en Mariahout kwamen om grote stukken van de gemeenschappelijk heidegronden (‘de gemeynt’) te ontginnen.

De paden waarover zij rond 1920 naar de heide trokken, maken deel uit van De Pioniersroute. Over deze paden kunnen wandelaars zelf het Laarbeeks landschap verkennen. Deze route was de eerste route in het zandpadenproject van de gemeente Laarbeek dat met financiële steun van de provincie Brabant en de Europese Unie tot stand is gekomen. Goed Werk heeft de communicatie van dit project verzorgd, onder andere in de vorm van informatieborden, folders, leaflets, persberichten en de organisatie van bijeenkomsten.

Disciplines

Goed Werk Communicatie kent onder andere de volgende disciplines:
Corporate communicatie
Positionering en Branding
Content Marketing
Conceptontwikkeling
Design
Storytelling

Sectoren

Goed Werk Communicatie werkt voor de volgende sectoren:
Industrie
Onderwijs
Organisatie-advies
Overheid
Retail
Ruimtelijk- en stedenbouwkundig advies
Vastgoedontwikkeling
Woningcorporatie
Zakelijk-financiële dienstverlening
Zorg en welzijn
Goed Werk!

Goed Werk Communicatie bestaat uit een ervaren team van communicatie-strategen, adviseurs, conceptdenkers, creatieven, contentdevelopers en designers.

Talent

Talent mag zich altijd melden. Voor stage of free-lance. Stuur een email naar info@goedwerk.com

bel ons
Goed Werk Communicatie
Kennedy Business Centre
Kennedyplein 101
5611ZS Eindhoven

040 2961909
info@goedwerk.com