Slide background

Slide background

POSITIONERING EN PROFILERING VAN CMD SON EN BREUGEL

De lokale overheid krijgt steeds meer taken toegewezen vanuit de centrale overheid. Dit heeft onder andere geleid tot verschuivingen in de organisatie van zorg en welzijn. Uitvloeisel hiervan is het Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening, zoals ook de gemeente Son en Breugel dit heeft.

De Rijksoverheid legt in 2014 en 2015 op basis van onder andere de Wmo, Awbz, Jeugdwet en Participatiewet nieuwe taken en verantwoordelijkheden neer bij gemeenten. De gemeente Son en Breugel bereidt zich, net zoals alle andere gemeenten in Nederland, voor op die extra taken en verantwoordelijkheden in het sociale domein. Vanwege deze nieuwe taken en verantwoordelijkheden en de wens om als gemeente de regie te kunnen voeren bij de uitvoering heeft de gemeente een Centrum Maatschappelijke Dienstverlening (CMD) opengesteld. Hier kunnen inwoners terecht met al hun vragen op het gebied van zorg, welzijn en maatschappij. Met een dergelijke taakstelling is het van groot belang dat de inwoners het CMD ook weten te vinden. Dit vraagt om een krachtige identiteit van deze nieuwe organisatie en een introductie die alle inwoners de weg wijst naar het CMD. Goed Werk heeft zowel de identiteit in de vorm van een beeldtaal, logo en huisstijl, als de introductiecampagne van het CMD ontwikkeld. De claim 'Samen voor elkaar' geeft inhoud aan de kern van het CMD: samen zoeken we naar de beste oplossing voor elke (zorg)vraag.

 

Disciplines

Goed Werk Communicatie kent onder andere de volgende disciplines:
Corporate communicatie
Positionering en Branding
Content Marketing
Conceptontwikkeling
Design
Storytelling

Sectoren

Goed Werk Communicatie werkt voor de volgende sectoren:
Industrie
Onderwijs
Organisatie-advies
Overheid
Retail
Ruimtelijk- en stedenbouwkundig advies
Vastgoedontwikkeling
Woningcorporatie
Zakelijk-financiële dienstverlening
Zorg en welzijn
Goed Werk!

Goed Werk Communicatie bestaat uit een ervaren team van communicatie-strategen, adviseurs, conceptdenkers, creatieven, contentdevelopers en designers.

Talent

Talent mag zich altijd melden. Voor stage of free-lance. Stuur een email naar info@goedwerk.com

bel ons
Goed Werk Communicatie
Kennedy Business Centre
Kennedyplein 101
5611ZS Eindhoven

040 2961909
info@goedwerk.com