Slide background

Slide background

Slide background

BUITENGOED NIEUWE WARANDE

In opdracht van Ruimte voor Ruimte heeft Goed Werk Communicatie het positionerings- en communicatietraject verzorgd voor de nieuwe exclusieve villawijk Buitengoed Nieuwe Warande. Dit voor Ruimte voor Ruimte uitzonderlijk grote nieuwbouwproject, ligt in het buitengebied waar Udenhout, Berkel-Enschot en Tilburg bij elkaar komen. Op deze unieke, landelijk gelegen locatie worden de komende jaren in totaal 165 riante bouwkavels uitgegeven.

Vanaf 26 juni start de verkoop van de eerste 25 bouwkavels (Deelplan 1) tijdens een startmanifestatie op locatie. Tijdens dit evenement wordt aan geïnteresseerden een interactief en informatief programma geboden. De verantwoordelijke wethouder van Tilburg en de gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant geven samen het startsein door een boom aan te planten.

Ruimte voor Ruimte ontwikkelt op basis van de Ruimte voor Ruimte-regeling in opdracht van de provincie woongebieden en is verantwoordelijk voor de uitgifte van de bouwkavels. De landelijke woongebieden liggen verspreid over Brabant en voornamelijk aan de groene rand van dorpskernen. Al sinds 2009 verzorgt Goed Werk voor Ruimte voor Ruimte alle gebiedscommunicatie en de communicatietrajecten rondom de verkoop van kavels.

Voor Buitengoed NIeuwe Warande tekende Goed Werk voor de positionering, het communicatieplan en de doorvertaling naar diverse media en middelen. Zo gaf het bureau vorm aan een inspiratieboek (Nieuwe Warande kent geen welstandsverplichting; er is geen sprake van een Beeldkwaliteitsplan) dat als handreiking kan dienen bij de ontwikkeling van de woningen. Voor de introductie van Buitengoed Nieuwe Warande werd een creatief concept ontwikkeld ('Landelijk wonen met uw persoonlijke signatuur') dat werd doorgevoerd in diverse middelen, waaronder een outdoor-campagne (muppi’s), advertenties in dag- en weekbladen, een online-campagne met gebruik van sociale media waaronder Facebook en Funda. De website uwbuitengoed.nl geeft alle informatie over het project. Daarnaast is voor potentiële kopers een verkoopmap met brochures beschikbaar, waarin het project en de (bouw)mogelijkheden uitvoerig worden beschreven.

 

Wilt u meer weten over dit project, de aanpak en werkwijze van Goed Werk Communicatie? Neem dan contact op met Ton Geers via tel. 040-296 19 09.

Disciplines

Goed Werk Communicatie kent onder andere de volgende disciplines:
Corporate communicatie
Positionering en Branding
Content Marketing
Conceptontwikkeling
Design
Storytelling

Sectoren

Goed Werk Communicatie werkt voor de volgende sectoren:
Industrie
Onderwijs
Organisatie-advies
Overheid
Retail
Ruimtelijk- en stedenbouwkundig advies
Vastgoedontwikkeling
Woningcorporatie
Zakelijk-financiële dienstverlening
Zorg en welzijn
Goed Werk!

Goed Werk Communicatie bestaat uit een ervaren team van communicatie-strategen, adviseurs, conceptdenkers, creatieven, contentdevelopers en designers.

Talent

Talent mag zich altijd melden. Voor stage of free-lance. Stuur een email naar info@goedwerk.com

bel ons
Goed Werk Communicatie
Kennedy Business Centre
Kennedyplein 101
5611ZS Eindhoven

040 2961909
info@goedwerk.com