Slide background

Slide background

DE BOUWKAVELS IN BRABANT VAN RUIMTE VOOR RUIMTE

Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte biedt door heel Noord-Brabant bouwkavels aan op landelijke locaties. Ruimte voor Ruimte kan de bouwkavels aanbieden dankzij de zogeheten Ruimte voor Ruimte-regeling van het Rijk.

Hierbij zijn veestallen in het buitengebied afgebroken en mogen in plaats daarvan elders in de provincie Brabant aan de rand van steden en dorpen bouwkavels worden uitgegeven. Deze werkwijze levert niet alleen een prachtig aanbod van landelijk gelegen, ruime kavels op. Ook draagt dit bij aan de verfraaiing van het Brabantse landschap en het milieu. Een van de deelnemers in de ontwikkelingsmaatschappij, die Goed Werk opdracht gaf om Ruimte voor Ruimte krachtig te herprofileren op provinciaal niveau, is de provincie Noord-Brabant. Deze herprofilering wordt gedragen door een sterke Brabantse couleur locale. Dit heeft geresulteerd in een identiteit die uitgaat van een landschappelijk karakter, ruimte, rust en privacy binnen de intieme, typisch Brabantse dorpssfeer. Met dit als basis zijn een krachtige beeldtaal, logo en huisstijl ontwikkeld die de kernwaarden van de provincie Noord-Brabant vertalen. Inmiddels heeft Goed Werk tientallen projecten voor de provincie in de markt gezet volgens een doordachte verkoopstrategie die is uitgerold in de lokale gemeenschappen waar de kavelprojecten worden ontwikkeld. Naast de website, als bron voor alle informatie voor potentiële kopers, bestaat dit uit verkoopbrochures, de inzet van social media, bijeenkomsten, advertentiecampagnes en bouwborden op de locaties. Middelen en media die het groene, landelijke en dorpse karakter van de provincie Noord-Brabant een gezicht geven.

Disciplines

Goed Werk Communicatie kent onder andere de volgende disciplines:
Corporate communicatie
Positionering en Branding
Content Marketing
Conceptontwikkeling
Design
Storytelling

Sectoren

Goed Werk Communicatie werkt voor de volgende sectoren:
Industrie
Onderwijs
Organisatie-advies
Overheid
Retail
Ruimtelijk- en stedenbouwkundig advies
Vastgoedontwikkeling
Woningcorporatie
Zakelijk-financiële dienstverlening
Zorg en welzijn
Goed Werk!

Goed Werk Communicatie bestaat uit een ervaren team van communicatie-strategen, adviseurs, conceptdenkers, creatieven, contentdevelopers en designers.

Talent

Talent mag zich altijd melden. Voor stage of free-lance. Stuur een email naar info@goedwerk.com

bel ons
Goed Werk Communicatie
Kennedy Business Centre
Kennedyplein 101
5611ZS Eindhoven

040 2961909
info@goedwerk.com