ONDERWIJSCOMMUNICATIE. VAN POSITIONERING TOT WERVING VAN LEERLINGEN

Communicatie voor de onderwijssector is een bijzonder dynamische discipline, die volop uitdagingen en kansen biedt.

De school als merk
Inherent aan het onderwijs staat de toekomst altijd centraal. Jonge mensen gidsen naar hun plaats in de maatschappij door een juiste opleiding die echt bij ze past. Waar ze zich prettig voelen en waar ze het beste uit zichzelf naar boven halen. Voor communicatie is er een taak weggelegd om de match tussen opleiding en leerling tot stand te brengen. Een communicatievraagstuk waarvan het antwoord begint met positionering. De school als sterk, vitaal en onderscheidend merk.

DNA
In onze visie gaat het bij onderwijsinstellingen, in wezen net als bij een commerciële onderneming die producten en diensten in de markt zet, om de merkbeleving. De identiteit van de school, onderwijscultuur en de kernwaarden, kortom het DNA dat vertaald wordt naar een merk. Waar staat een school voor en wat voor leerlingen passen daarbij. Maar nog belangrijker: waar willen we als school naar toe, kan dat met de huidige identiteit en hoe bereiken we de leerlingen die we willen aanspreken? Een zeer uitdagend en boeiend communicatievraagstuk dat Goed Werk voor diverse onderwijsinstellingen beantwoordt. Met oplossingen die steeds weer anders zijn, door het simpele feit dat geen school hetzelfde is.

Maatschappelijke ontwikkelingen in ogenschouw 
Gevoed door onze kennis en ervaring binnen de sector en terreinen die deze raken, zoals het publieke domein, beseffen wij dat maatschappelijke ontwikkelingen van grote invloed zijn op de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Niet aflatende budgetdruk, nieuwe wet en regelgeving (zoals Passend Onderwijs), het tekort dat ontstaat aan onderwijzend personeel (vergrijzing en ontgroening), teruglopende leerlingaantallen en fusies enerzijds. Maar anderzijds zien wij ook kansrijke ontwikkelingen als het gaat om nieuwe lesvormen, verrassende onderwijsconcepten, de mogelijkheden van nieuwe (online) media binnen de school en daarbuiten. Bouwstenen die een merkidentiteit nog meer inhoud kunnen geven en daarmee leiden tot een onderscheidende positionering.

Jongeren kiezen sterke merken
De waarde van sterke merkbeleving en heldere positionering bewijst zich met name als het gaat om leerlingenwerving. Daarbij overigens geholpen dat mensen in het algemeen en jongeren in het bijzonder houden van sterke merken. Je gaat niet naar een 'vmbo' of een 'atheneum' maar kiest bewust voor die specifieke school. Waarom? Omdat je beleeft (positionering!) dat die school het beste bij je past!

Strategisch advies
De ontwikkeling van een sterk merk en de wervingscampagne die daaruit voortvloeit vraagt om denkwerk en analyse. Samen met u gaan we om tafel om de uitgangspunten scherp te krijgen. Dit vorm het vertrekpunt van het strategisch advies dat wij uitbrengen inclusief het positioneringsconcept en de media en middelen waarmee wij de school 'in de markt' zetten. Hierbij gaan wij uit van contentmarketing: een integrale benadering van communicatie die via uiteenlopende kanalen en platform wordt verspreid. De doelgroep (bijvoorbeeld leerlingen en ouders) wordt op verschillende momenten, via verschillende media en middelen met steeds weer andere content bereikt. Zowel online als off line. Juist die integrale benadering via verschillende kanalen zorgt ervoor dat het merk school gaat leven. Merkbeleving!

Ook interne communicatie
Zeker als het gaat om een herpositionering is het van belang dat de interne organisatie dit draagt. Onderwijzend personeel, maar ook bijvoorbeeld de medewerkers die contact hebben met ouders. Verandering ter verbetering kan immers altijd vragen oproepen. Ook in zo'n intern communicatietraject, waarbij draagvlak en motivatie (enthousiasme!) het doel is, bewijst Goed Werk Communicatie dat onderwijscommunicatie ons specialisme is.

 

 

Voor meer informatie of een bureaupresentatie neemt u contact op met Ton Geers: 040 296 19 09.
Of stuur en bericht via onderstaand formulier.

Disciplines

Goed Werk Communicatie kent onder andere de volgende disciplines:
Corporate communicatie
Positionering en Branding
Content Marketing
Conceptontwikkeling
Design
Storytelling

Sectoren

Goed Werk Communicatie werkt voor de volgende sectoren:
Industrie
Onderwijs
Organisatie-advies
Overheid
Retail
Ruimtelijk- en stedenbouwkundig advies
Vastgoedontwikkeling
Woningcorporatie
Zakelijk-financiële dienstverlening
Zorg en welzijn
Goed Werk!

Goed Werk Communicatie bestaat uit een ervaren team van communicatie-strategen, adviseurs, conceptdenkers, creatieven, contentdevelopers en designers.

Talent

Talent mag zich altijd melden. Voor stage of free-lance. Stuur een email naar info@goedwerk.com

bel ons
Goed Werk Communicatie
Kennedy Business Centre
Kennedyplein 101
5611ZS Eindhoven

040 2961909
info@goedwerk.com