OMGEVINGSCOMMUNICATIE. COMMUNICATIE ALS KATALYSATOR VOOR PROCESSEN

Proactief in dialoog met de omgeving voor draagvlak en acceptatie

Zolang het maar niet te dichtbij komt
De omgeving waarin we leven is dynamisch. Wie in de stad om zich heen kijkt, ziet zelden hetzelfde beeld als twintig jaar geleden. Veranderingen in de omgeving zijn in veel gevallen een verbetering of raken ons niet in onze persoonlijke leefsfeer. Want laten we eerlijk zijn, zolang het 'not in my backyard' plaatsvindt, is dat allemaal prima.

Weerstand
Anders wordt het als dat nieuwe industrieterrein de wijk begrenst. Of de bouw een woonwijk binnen afzienbare tijd het uitzicht op het buitengebied belemmert en voor de ontsluiting naar de snelweg een wandelgebied moet wijken. Een uiterste geval is de herbestemming van een oud schoolgebouw als asielzoekerscentrum op daklozenopvang. Veranderingen, de een meer ingrijpend dan de andere, die vroeg of laat weerstand oproepen. Weerstand waaraan vaak foutieve beeldvorming door informatieachterstand ten grondslag ligt. Het gevolgd is dat processen gefrustreerd worden en de acceptatie of draagvlak ver te zoeken zijn.

Doelgroep(en) betrekken bij veranderingen 
Goed Werk Communicatie adviseert met name gemeenten en ontwikkelaars als het gaat om omgevingscommunicatie. Trajecten die op basis van transparante communicatie bouwen aan draagvlak. Dit door in een vroeg stadium belanghebbenden te betrekken bij veranderingen in de omgeving. Helder en volledig informeren en de dialoog of het debat aangaan, zorgt voor een beter begrip, wat uiteindelijk moet leiden tot acceptatie. Waar mogelijk zetten wij participatietrajecten in. Betrokkenen gaan een proces in, waarbij zij in gezamenlijkheid tot een oplossing te komen. Dit co-makership is een solide basis voor het gewenste draagvlak, zo leert onze praktijk.

Structureel communiceren
Omgevingscommunicatie en participatietrajecten zijn echter geen instrumenten om een probleem te tackelen op het moment dat het zich voordoet. Dan is er eerder sprake van crisismanagement omdat het 'kwaad' al is geschied. Omgevingscommunicatie in onze visie dan ook een integraal onderdeel van een communicatiestrategie die planmatig en onder regie de doelstelling bereikt. Het participatietraject dat wij voor ProRail in samenwerking met de gemeente Boxtel hebben, illustreert de waarde van zo'n traject. Hierbij zijn inwoners actief betrokken bij het vinden van een oplossing voor een onveilige situatie in het centrum. En zoals vaak leidt een oplossing elders weer tot een probleem. Door structureel, duidelijk en open te communiceren, is begrip gekweekt voor dit gegeven. Vervolgens is opgeroepen om deel te nemen aan participatiesessies. Uiteindelijk hebben circa 40 participanten in groepen aan oplossingen gewerkt, waarbij mogelijkheden en onmogelijkheden zijn afgewogen. Dit is continu gecommuniceerd via diverse kanalen, zodat alle inwoners zich betrokken bleven voelen bij het proces. Uiteindelijk zijn de resultaten gepresenteerd tijdens een tweetal exposities waarbij bezoekers zich uitspraken over de gevonden oplossingen.

Voor meer informatie of een bureaupresentatie neemt u contact op met Ton Geers: 040 296 19 09.
Of stuur en bericht via onderstaand formulier.

Disciplines

Goed Werk Communicatie kent onder andere de volgende disciplines:
Corporate communicatie
Positionering en Branding
Content Marketing
Conceptontwikkeling
Design
Storytelling

Sectoren

Goed Werk Communicatie werkt voor de volgende sectoren:
Industrie
Onderwijs
Organisatie-advies
Overheid
Retail
Ruimtelijk- en stedenbouwkundig advies
Vastgoedontwikkeling
Woningcorporatie
Zakelijk-financiële dienstverlening
Zorg en welzijn
Goed Werk!

Goed Werk Communicatie bestaat uit een ervaren team van communicatie-strategen, adviseurs, conceptdenkers, creatieven, contentdevelopers en designers.

Talent

Talent mag zich altijd melden. Voor stage of free-lance. Stuur een email naar info@goedwerk.com

bel ons
Goed Werk Communicatie
Kennedy Business Centre
Kennedyplein 101
5611ZS Eindhoven

040 2961909
info@goedwerk.com